อบรมมัคคุเทศน์แนะนำพันธ์ุดอกไม้งาม”นครเชียงรายนครแห่งดอกไม้งาม”

259
วันที่ 25 พ.ย.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมมัคคุเทศก์อบรมเยาวชนและผู้สูงอายุ จำนวน 120 คน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และมหาวิทยาลัยวัยที่สาม ให้มีทักษะความเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่นคุณภาพสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดี สามารถบอกทุกสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชียงราย ภายในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 63-10 มกราคม 64 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.