โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

214
วันที่ 22 พ.ย.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนคร​เชียงราย ได้นำ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนคิด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย อาคารเจียงแสน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.