โครงการทำหนังสือเล่มเล็ก 

195
วันที่ 30 พ.ย.63 นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและผู้บริหาร ทน.ชร. เป็นประธานเปิด “กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในเรื่อง การทำ workshop การทำหนังสือเล่มเล็ก” ขึ้น สืบเนื่องจากทน.ชรร่วมกับ เชียงใหม่อ่าน, TK Park, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสังคมเชียงราย, สนพ.ล้อล้านนา และหลายภาคส่วนของ จ.เชียงราย ได้จัดประกวดหนังสือ หัวข้อ “เล่าเรื่องเมืองเชียงราย” ขึ้น เพื่อส่งเสริมรักการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีผู้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 60 คน ครู 20 คน ณ โรงแรม แสนโฮเทล เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.