เปิดเส้นทางรถโดยสาร เชียงราย บ่อแก้ว สปป.ลาว

103

 

3
ที่สถานีเดินรถเชียงของของบริษัทขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) จำกัด ตั้งอยู่ อ.เมือง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รักษาการ รมว.กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศสายที่ 11 เส้นทางเชียงราย-เชียงของ-แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยมีนายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ฯลฯ นำคณะร่วมพิธี สำหรับเส้นทางเดินรถดังกล่าวทาง บขส.เป็นการเปิดให้บริการผู้โดยสารเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยการเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าวเกิดจากความร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกของไทยและกรมขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ในการเปิดเดินรถระหว่างกันผ่านสะพานแห่งใหม่ดักงล่าว
  4
นายวุฒิชาติ กล่าวว่าบริษัทเคยเปิดเส้นทางเดินรถกับ สปป.ลาว มาแล้วกว่า 10 เส้นทางคือจาก จ.หนองคาย-นครเวียงจันทร์ จ.อุดร-นครเวียงจันทร์ จ.อุบลราชธานี-เมืองปากเซ จ.มุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต จ.ขอนแก่น-นครเวียงจันทร์ กรุงเทพฯ-นครเวียงจันทร์ จ.นครพนม-เมืองท่าแขก จ.เชียงใหม่-แขวงหลวงพระบาง จ.อุดรธานี-หนองคาย-เมืองวังเวียง และกรุงเทพฯ-ปากเซ ซึ่งที่ผ่านมามีอัตราผู้โดยสารเดินทางประมาณ 70% สำหรับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ 11 ซึ่งเปิดขึ้นมาใหม่โดยได้ร่วมกับบริษัทเพ็ดอาลูนขนส่งผู้โดยสาร จำกัด ของ สปป.ลาว ในการดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการลงนามในสัญญาเดินรถไว้อีก 1 เส้นทางคือ จ.เลย กับแขวงหลวงพระบางในช่วงสิ้นปีนี้ต่อไป
5
สำหรับเส้นทางสายเชียราย-บ่อแก้ว นี้จะใช้รถปรับอากาศมาตรฐาน 2 ซึ่งได้ตกลงกับฝ่าย สปป.ลาว ให้ใช้รถโดยสารฝ่ายละ 3 คัน ทำการเดินรถฝ่ายละ 4-8 เที่ยวต่อวัน อัตราค่าโดยสารจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง ไปยังสถานีโดยสารพัฒนาบ่อแก้ว แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ใช้ระยะทางประมาณ 166 กิโลเมตรโดยข้ามสะพานมิตรภาพ 4 แห่งใหม่ดังกล่าว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 220 บาทหรือ 55,000 กีบตามค่าเงินลาว แต่หากเดินทางจากที่ชายแดน อ.เชียงของ จะไปยังสถานีโดยสารพัฒนาบ่อแก้วจะเสียค่าโดยสารเพียง 30 บาทหรือ 7,500 กีบ
“เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนทังสองฝั่งทางบริษัทได้จัดรถ Shuttle Bus วิ่งใหบริการระหว่างสะพานมิตรภาพทไย-สปป.ลาว เป็นการเฉพาะเอาไว้ด้วยจำนวน 1 คัน ทำการเดินรถฝ่ายละไม่น้อยกว่า 4 เที่ยวต่อวัน อัตราค่าโดยสารคนละ 20 บาทหรือ 5,000 กีบ” นายวุฒิชาติ กล่าวและว่าคาดหวังว่าการเปิดเส้นทางเดินรถไทย-สปป.ลาว สายที่ 11 ดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารทั้งสองฝั่งประเทศที่สามารถเดินทางไปมาได้สะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยว การคา การลงทุนของ จ.เชียงราย และแขวงบ่อแก้ว ต่อไป
รายงานข่าวแจ้งอีกว่าสำหรับการเดินทางไปกับรถโดยสารสายเชียงราย-บ่อแก้ว ดังกล่าวผู้โดยสารทั้งสองฝั่งประเทศจะได้รับความสะดวกหากมีการใช้หนังสือเดินทางระหว่างประเทศหรือบอร์เดอร์พาส เพราะสามารถประทับตราหรือแสตมป์ที่ด่านพรมแดนไทย-สปป.ลาว ได้เลยทำให้สามารถเดินทางเข้าออกด้วยรถโดยสารผ่านด่านพรมแดนตรงสะพานมิตรภาพ 4 แต่หากต้องการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอเดอร์พาสจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปทำบัตรซึ่งปัจจุบันมีให้บริการที่ด่านพรมแดนและที่ว่าการ อ.เชียงของ ก่อน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.