ทน.ชร.ออกตรวจแนะนำร้านค้าผู้ประกอบการในการป้องกันโควิด-19

401

1 ธ.ค.63 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปล่อยแถวชุดกำลังปฏิบัติการออกตรวจสอบและแนะนำมาตรการในการควบคุมโรค covid 19 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยแถว เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ชุดปฏิบัติการทหาร กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดกองอำนวยการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยได้เน้นการออกตรวจในแหล่งชุมชน ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.