ศูนย์ปฎิบัติการณ์ควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงรายหารือแนวทางการปฎิบัติการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีประชาชนรวมตัวจำนวนมาก

305
3 ธ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย (ศูนย์ ศปก.ทน.เชียงราย) ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะทำงานควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงรายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อชี้แจงสถานการณ์ และแนวทางการปฎิบัติงาน หรือกิจกรรมที่มีประชาชนมารวมตัวเป็นจำนวนมาก อาทิ ถนนคนเดินเชียงราย งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ
ในการนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ล่าสุดทางจังหวัดเชียงราย โดยนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจ.เชียงราย แถลงการณ์ปฎิบัติการของคณะทำงานสกัดกั้นโรคไวรัสโคโรนา-19 จ.เชียงราย ช่วงปลายปีจะมีงานเทศกาลต่างๆต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และความตื่นตัวให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ต้องปฎิบัติตามมาตรการควบคุมได้อย่างถูกต้อง ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวเชียงรายได้อย่างปลอดภัย
ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.