เชียงรายยกระดับมาตรฐานควบคุมโรคต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว

737
วันที่ 4 ธ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในการป้องกันทุกรูปแบบที่ดีที่สุด และในเรื่องการจัดกิจกรรมว่ายังคงเดินหน้าจัดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงรายในช่วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินเชียงราย งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 งานเคาว์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ ผู้จัดงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคให้ ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ผู้จัดงาน ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
“ ซึ่งตนเองมีความตั้งใจและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของจังหวัดให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และช่วยก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในชุมชน “
อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูหนาวนี้ รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน และร่วมกันท่องเที่ยวในชีวิตวิถีใหม่

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.