สธ.ควบคุมอาหารในกระเช้าของขวัญ ต้องแสดงฉลากและวันหมดอายุ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

52

551224_consumernews0

สาธารณสุขขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ห้างร้านที่จัดกระเช้าหรือตะกร้าของขวัญ จะต้องแสดงฉลากภาษาไทยที่ชัดเจน อ่านง่าย ระบุประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการ ราคา วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนหมดอายุ หากไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท แนะประชาชนผู้บริโภคหากตรวจพบให้แจ้งสายด่วน อย. โทร 1556

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ทุกปีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ประชาชนนิยมมอบกระเช้าดอกไม้ ผลไม้ หรือตะกร้าอาหารกระป๋อง เครื่องดื่มกระป๋อง เป็นของขวัญกัน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ห้างร้าน ที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญ ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้อาหารมากกว่า 1 ชนิด หรือชนิดเดียวกันแต่มีหลายชิ้น ซึ่งจัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน หรือมีการหุ้มห่อเพื่อจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นกระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุงหรือภาชนะใดก็ตาม เป็นอาหารที่ต้องแสดงฉลากและข้อความเป็นภาษาไทยที่ชัดเจน อ่านง่าย และต้องระบุชื่อ ประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการ รวมทั้งราคา วันเดือนปีที่หมดอายุหรือวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนไว้ที่ภาชนะด้วย หากฝ่าฝืนหรือเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

นายแพทย์ชำนาญกล่าวต่อไปว่า ขอความร่วมมือผู้บริโภค ก่อนตัดสินใจซื้อกระเช้าของขวัญ ขอให้ตรวจดูฉลากเลขทะเบียนตำรับอาหาร ชื่อ และที่ตั้งสถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ชื่อปริมาณวัตถุเจือปนในอาหาร น้ำหนักสุทธิ หากพบไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถแจ้งร้องเรียนไปที่สายด่วน อย. โทร 1556 เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

สำหรับการเลือกซื้ออาหารกระป่อง แนะนำให้สังเกตดูลักษณะของกระป๋องที่บรรจุอาหารด้วย ต้องไม่บวม ไม่บุบบู้บี้ ไม่เป็นสนิม ตะเข็บกระป๋องต้องไม่มีรอยรั่ว เพราะหากรั่วอาจทำให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ภายในกระป๋องได้ ซึ่งหากผู้บริโภคได้รับเชื้อจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากอาหารกระป๋องที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เข้าไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสี กลิ่น รสและคุณค่าของอาหาร โดยเฉพาะเชื้อโบทูลินั่มซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง เมื่อกินเข้าไปพิษจะแสดงอาการภายใน 2-4 ชั่วโมง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อจะเป็นอัมพาต สายตาพร่ามองเห็นเป็นภาพซ้อน ซึม ง่วง กลืน อาหารไม่สะดวก ลิ้นและคอเริ่มอักเสบไม่สามารถกลืนน้ำลายได้ กล้ามเนื้อต้นคออ่อนแรง ผู้ที่ได้รับเชื้อจุลินทรีย์ประเภทนี้ มักเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว และหัวใจหยุดเต้นฉับพลันภายใน 3-6 วัน หลังจากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.