เทศบาลนครเชียงรายคืนผิวการจราจรถนนธนาลัยดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด180วัน

876
23 ธ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจผิวการจราจร ถนนธนาลัย ตั้งแต่แยกหมอประจักษ์ จนถึงแยกประตูเชียงใหม่ หลังจากที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำการขุดวางท่อระบายน้ำท่วม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่มีการดำเนินการวางท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเดือนพ.ย.63 เป็นต้นมา หลังจากที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ประสานงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ว่าจ้างบริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด
ขณะนี้การดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นแล้ว และ ได้มีการเทยางแอสฟัลท์ หรือ ยางมะตอย ในการคืนสภาพผิวการจราจรให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ จึงต้องมีการสำรวจความปลอดภัย ก่อนที่จะเปิดให้รถสัญจรไปมาตามปกติ จึงขอขอบคุณในความกรุณาเจ้าของร้านค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เสียสละเพื่อส่วนรวมร่วมมือกันและเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.