นักเรียนบนดอยหนาว 3 องศาจัดเข้าห้องเรียนไม่ไหวก่อไฟผิงในสนาม

335

วันที่ 12 ม.ค.64 หลังจากอุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้สภาพอากาศที่หนาวจัด โดยเฉพาะบนพื้นที่สูง ตามดอยต่างๆ ทำให้ประชาชนต่างต้องนำเส้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวออกมาใช้อีกครั้ง เช่นเดียวกับที่ บ้านห้วยหาญ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในช่วงเช้าที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้เพียง 3 องศาเซลเซียส ทำให้นักเรียนไม่สามรถเข้าห้องเรียนได้ตามปกติ ทางคุณครูจึงได้ก่อไฟให้นักเรียนได้ผิงไฟแก้หนาวที่สนามของโรงเรียน โดยมีนักเรียนนั่งล้อมวงรอบกองไฟเพื่อคลายหนาว

โดยทางกรมอุตุนิยิวิทยาพยากรว่าในช่วงวันที่ 12 – 13 และ 17-18 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 16 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.