ยอดดอยเชียงรายหนาวจัดชาวเขาต้องก่อกองไฟผิงทั้งวัน

27

11

 

 

 

วันที่ 18 ธ.ค.56 ที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย หลังจากที่มีอากาศหนาวเย็นติดต่อกันมาเป็นเวลา 3 วัน ทำให้ชาวเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากในช่วงเวลาเช้ามีอุณหภูมิต่ำเพียง 4 องศาเซลเซียส เท่านั้นและในช่วงกลางวันมีอุณหภูมิเพียง 12-14 องศาเซลเซียส ทำให้ผู้ทีอ่ศัยอยู่บนภูเขาสูงต้องก่อกองไฟเพื่อผิงไฟบรรเทาความหนาว ซึ่งในพื้นที่ ของ อ.แม่้าหลวง นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีหน่วยงานเอกชนนำเครื่องกันหนาวมาแจกจ่ายให้กับชาวเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง

33

นายสมพงษ์ เขมะวงค์ กำนัน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีอุรหภูิลดต่ำลงอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นาวเขาและมีฐานะยากจน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม สำหรับเครื่องกันหนาวที่ได้รับแจกจ่ายมาในทุกปี พบว่าได้มีการชำรุดเสียหายไปแล้วไม่สามารถนำมาใช้ป้องกันความหนาวได้ เพราะพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวงเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชาวบ้านต้องใช้เครื่องกันหนาวตลอดจึงได้ให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าในพื้นที่อื่นๆ สำหรับในพื้นที่ ต.เทอดไทย ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกติดตามปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้ประสานหน่วยงานราชการในการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านเครื่องกันหนาว อากาศที่หนาวเย็นลงขณะนี้ทำให้เด็กและคนชราในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็ฯจำนวนมาก เพราะในพื้นที่จะเหลือเพียงคนชรา และเด็กเล็กเท่านั้น คนหนุ่มจะออกไปทำงานต่างจังหวัดทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

ด้านนายสว่าง อ่วมดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เชียงราย กล่าวว่า ในปีนี้ความหนาวเย็นของจังหวัดเชียงรายจะหนาวกว่าปีที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 1 อำเภอ คือ อ.แม่ฟ้าหลวง เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียสติดต่อกันนานเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งขณะนี้พบว่าตั้วเลขของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเครื่องกันหนาวจำนวน 280,000 ราย ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้จัดหาและช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 100,000 ราย และยังต้องการความช่วยเหลือจากทางภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันพบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีตัวเลขของเด็กที่ประสบภัยหนาวจำนวนมากถึง 5,000 รายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้เร่งสำรวจเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.