ผลการประกวดภาพวาดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17 ”ประเภทประชาชนทั่วไป”

444
วันที่ 7 ม.ค.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่า กิจกรรมการประกวดภาพวาด เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้การประกวดแข่งขันภาพวาดระบายสีขึ้น 2 ประเภท ประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทเยาวชน
ทั้งนี้ ผลการประกวดภาพวาดระบายสี “ประเภทประชาชน” ดังนี้
 ชนะเลิศ : แสงส่องยามเช้า นายธวัตรชัย ขันวัง รับรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : แสงอรุณยามเช้า นายสุรชิต ขันวัง รับรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : สวนดอกเบิกบานที่สวนตุง นายเทวา เสาศิลา รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 รางวัลชมเชย 5 รางวัล@ 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
– นายณรงค์ศิลป์ ไกลถิ่น : วิมานดอกไม้งาม
– นายบัญญัติ ใจคำ : เสน่ห์เจียงฮาย
– นายสุรินทร์ ปัญญา : ชนเผ่าดอกไม้งาม ครั้งที่ 17
– นายฐิติกรณ์ ดอนสา : สวนตุงทวีปแห่งดอกไม้งาม
– Spirit of new dawn : นายอดิศร ปวงกันธะ
ในภาพอาจจะมี ดอกไม้, ต้นพืช, ธรรมชาติ และสถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.