ผลการประกวดแข่งขัน “ภาพถ่าย” งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 

768
วันที่ 8 ม.ค.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่า กิจกรรมการประกวดการภาพถ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และมุมมองของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 63 -10 ม.ค. 64 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
ผลการประกวดภาพถ่าย ดังนี้
 ชนะเลิศ : แรงบันดาลใจ
นายสันติ แดงพันโพธิ์ รับรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : แสงอาทิตย์ยามเย็น นายวรวิทย์ เพ็ญโพธิ์รางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : อุโมงค์แห่งรัก นางสาวพรทิวา พิณสารรับรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 รางวัลชมเชย 5 รางวัล@ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– เที่ยวสุขใจเชียงรายดอกไม้งาม
: นางสาวภาภัณฑ์ มะเทวิน
– เคียงคู่ อุโมงค์ดอกไม้ : นายวรพจน์ หล่อภัทรพงศ์
-แอ่วเจียงฮายม่วนใจ๋ :
นายปฎิพัทธ์ นามนวล
-อบอุ่นใจ : นายศุภรัตน์ หน่อแก้ว
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ดอกไม้, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.