รับสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศบาลนครเชียงรายวันแรกคึกคัก

46

วันที่ 8 ก.พ.64 ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย โดยได้จัดแบ่งพื้นที่ ในการรับสมัคร ทั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งหมด 4 เขต จากทั้งหมด 65 ชุมชน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.64 โดยมี นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ นายสุรพงษ์ อินทจักร พ.ต.ท.วิศณุ แปงยาแก้ว กรรมการการเลือกตั้วประจำเทศบาลนครเชียงราย และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์รับสมัคร

โดยบรรยากาศการรับสมัครวันแรกท่ามกลาสายฝน พบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย มาก่อนเวลา 08.30 น. ทำให้ต้องการตกลงกัน ส่วนของผู้สมัครนายกเทศมนตรี จะต้องมีการจับสลากหมายเลขก่อนหลัง โดย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ได้ทำการจับสลากชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรี โดยผู้ที่ได้จับหมายเลขก่อน คือ นายสมพงษ์ กูลวงค์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ทีมกลุ่มอาสาประชา ซึ่งจับได้หมายเลข 2 ขณะที่ นายวันชัย จงสุทธานามณี ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ทีมวันชัย จับได้หมายเลข 1 ก่อนที่จะมีการยื่นใบสมัคร รวมทั้งผู้สมัคร สท. ตามเขตเลือกตั้งหลังจากที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ยื่นใบสมัครเสร็จสิ้น ได้ออกพบปะกันผู้ที่เดินทางมาให้การสนับสนุน รับดอกไม้และพวงมาลัย และถ่ายรูปกับผู้สมัคร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวว่า ในนามของผู้สมัคร ขอมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเทศบาลนครเชียงราย ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของลูกหลานชาวเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้หลังจบการศึกษาแล้วจะได้อยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศ ว่าเมื่อเรียนที่เทศบาลนครเชียงรายจะเป็นคนดี คนเก่ง ส่วนในเรื่องอื่น ๆ จะส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวเทศบาลนครเชียงรายจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ที่ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่มากขึ้น ทำอย่างไรให้เยาวชน เด็ก ๆ มีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุจนเกิดสิ่งที่ดีที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรม และอีกประเด็นสำคัญนั้นคือเรื่องการท่องเที่ยว ที่ทำแล้วจะก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างไร มีแรงดึงดูดใหม่อย่างไร ถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ท่องเที่ยวจะชะลอตัวเพราะโควิด19 แต่ทำอย่างไรให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ได้จากอาชีพเหล่านี้ที่ต้องปรับตัวตามสถานการณ์

นายสมพงษ์ กูลวงค์ กล่าวว่า นโยบายการหาเสียงในปัจจุบัน ในสถานการณ์โควิด19 และเศรษฐกิจฟืดเคือง เรื่องแรกที่จะเร่งแก้ไข หากได้รับเลือกตั้ง คือการสร้างการค้าขายออนไลน์ให้กว้างขึ้น และเพิ่มการท่องเที่ยวตลาดน้ำขึ้นมา รวมทั้งแก้ปัญหาโควิด19 อาจมีการดำเนินการผลักดันให้ได้วัคซีนป้องกันโควิด19 โดยเร็ว เรื่องปากท้องของประชาชนจะเน้นที่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยจะสนับสนุนให้เกิดการเดินทางแบบซิตี้บัส ซิตี้ไลน์มากขึ้น หรือส่งเสริมการใช้บริการเดินทางแบบสาธารณะมากขึ้น และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามมา จึงขอฝาก กลุ่มอาสาประชา ให้ได้รับเลือกด้วยเช่นกัน

 

การสมัครในช่วงเช้าของวันแรก ทั้งสองทีมได้ส่งผู้สมัครครบทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย จะมี สท.ได้ 24 คน ซึ่ง ทีมวันชัย ถือว่าเป็นแชมป์เก่าหลายสมัย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี ที่มีการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายมาอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชาวเทศบาลนครเชียงรายในหลายโครงการ ส่วนกลุ่มอาสาประชา ได้รับเลือกเพียง 1 สมัย นำโดยนายสมพงษ์ กูลวงค์ ซึ่งชาวเชียงรายจะทราบกันดีว่า มี นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต สส.เชียงราย คอยให้การสนับสนุน

 

มีรายงานว่ามีผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งอีก 1 คน คือ น.ส.สุธาสินี เหล่ารุ่งโรจน์ ทายาทธุรกิจในเครือทวียนต์ ซึ่งเป็นเอกชนที่จำหน่ายสินค้าหลากหลายโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์รายใหญ่และเก่าแก่ใน จ.เชียงราย กลุ่มนี้ใช้การหาเสียงผ่านสื่อสาธารณะหรือโซเชียลมีเดียด้วยการใช้แนวคิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ โดยคนในกลุ่มเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ทำธุรกิจหลากหลาย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ทำให้การเลือกตั้งในปี 2564 ค่อนข้างมีสีสันมากกว่าทุกครั้ง และเป็นการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มการเมืองที่มีผู้สนับสนุนเป็นอดีตนักการเมืองระดับประเทศที่แตกขั้วออกมาจากพรรคเดิม และตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่รวมทั้งหมด 3 กลุ่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.