บสย.คลับจัดสัมมนา “New Media กับการตลาดยุคใหม่”เสริมความแกร่ง SME นักศึกษาเชียงราย

11

DSC_2944

 

ที่ห้องบอลรูม โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงราย นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการ บยส.คลับ สัมมนาภายใต้หัวข้อ “New Media กับการตลาดยุคใหม่” จัดโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SME เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจส่งผลให้เกิดการต่อยอดสร้างเครือข่ายธุรกิจในระดับท้องถิ่น มีวิทยากรชื่อดัง อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี และอาจารย์อุดม ไพรเกษตร บรรยายให้ความรู้เรื่อง “New Media กับการตลาดยุคใหม่” โดยมีผู้ประกอบการ นักธุรกิจท้องถิ่น นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมสัมมนากันอย่างคึกคัก

นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เปิดเผยว่า ตลอดระยะ 2 ปีที่เริ่มโครงการ บสย.คลับ ได้รับการตอบรับจากสมาชิก บยส.ทั่วประเทศเป็นอย่างดีและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งทายปีที่ บยส.จัดที่จังหวัดเชียงราย มีสมาชิก บยส.คลับจังหวัดเชียงรายและสถาบันการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการเอ็สเอ็มอีต่างให้ความสำคัญกับการเตรียมรับมือและเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆเพื่อให้ทันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจสู่ยุคธุรกิจแบบดิจิทัลที่จะนำไปสู่การขยายเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นซึ่งตรงกับแผนงานของ บสย.คือการพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากช่วยเลือผู้ประกอบการฯเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดย บสย.ทำหน้าที่เป็นนายหน้าค้ำประกัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.