กองส่งเสริมอาชีพ สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

14

DSC_0048

 

 

DSC_2944

 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาดูงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม เชียงรัฐ โรงแรม ศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.