เชียงราย เตรียมพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล หน่วยกู้ชีพ วัสดุอุปกรณ์ การสื่อสาร ยานพาหนะ รองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

61

Image

 

เชียงรายเตรียมความพร้อมทีมบุคลากร แพทย์ พยาบาล อาสากู้ชีพ วัสดุ อุปกรณ์ การสื่อสาร ยานพาหนะ รับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 สั่งโรงพยาบาลทุกแห่งเพิ่มกำลังแพทย์ พยาบาลอยู่เวร 2 เท่าตัวตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนพบเห็นผู้บาดเจ็บ แจ้งขอความช่วยเหลือที่โทร 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้การดำเนินงานควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ของประเทศ และเป็นช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ระหว่างปี 2554-2556 โดยให้บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการร่วมกันอย่างจริงจัง เน้นในช่วงเทศกาลที่สำคัญ ซึ่งการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 นี้ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” เพื่อมุ่งเน้นใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น คุมเข้ม 7 วันตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557

ช่วงรณรงค์เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ทั่วประเทศเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 465 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 50 คน สำหรับจังหวัดเชียงรายมีผู้บาดเจ็บ 113 คน เสียชีวิต 7 คน เป้าหมายปีนี้ ต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีมาตรการเน้นหนักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งขายได้เฉพาะในเวลา 11.00 น.-14.00 น. และ 17.00 น.-24.00 น.เท่านั้น ตลอดจนเพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกแขนงอย่างจริงจัง

นายแพทย์ชำนาญกล่าวต่อไปว่า ด้านการรักษาพยาบาล ได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเพิ่มกำลังแพทย์ พยาบาลอยู่เวร 2 เท่าตัวตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ในการรองรับอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการประสานงานและสั่งการทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสารและอินเตอร์เน็ท หากประชาชนพบเห็นผู้บาดเจ็บสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่โทร 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ได้จัดทีมแพทย์กู้ชีพพร้อมรถพยาบาล เครื่องมือช่วยชีวิตประจำการทั้งในตัวเมือง อำเภอ ตำบล ในชุมชน พร้อมวิ่งถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาที เพื่อนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและลดความพิการให้มากที่สุด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.