ผู้ว่าฯเชียงรายร่วมนายกเหล่ากาชาดเปิดงานงานรวมน้ำใจให้กาชาด

24

DSC_0318

 

 

ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางวิชดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานรวมน้ำใจให้กาชาด โดยมีเหล่ากาชาดจากอำเภอต่างๆในจังหัดเชียงรายเข่าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

DSC_0320

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายกำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 รวม 10 วัน 10 คืน ที่บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อ.เมืองเชียงราย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805

 

DSC_0323

 
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนา ตลอดจนผลงานความก้าวหน้า และออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ การแสดงมหรสพเพื่อความบันเทิงของภาคเอกชน และเพื่อจัดหารายได้สำหรับใช้ในกิจการสาธารณกุศลของจังหวัด

ด้านนางวิชดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายในงานพ่อขุนฯ คือ การออกร้านมัจฉากาชาด และออกสลากกาชาดการกุศล ซึ่งทุกๆปี ที่ผ่านมามีประชาชนจากทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ามาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเงินรายได้จากกิจกรรมดังกล่าว จะได้นำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ

“เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน อำเภอ และภาคเอกชนที่มีจิตสาธารณะ จึงได้จัดงาน วันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อรับบริจาคทรัพย์สิน สิ่งของสำหรับใช้เป็นรางวัลในการจัดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด” นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.