นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวแม่สาย ช๊อปของถูก คาดปีนี้เงินหมุนเวียนมากกว่าปีที่ผ่านมา 1 เท่าตัว

27

1

 

ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้ามาทอ่งเที่ยวที่ตลาดหน้าวัดพระธาตุดอยเวา ชายแดน ไทย – พม่า เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งนและต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ตั้งใจที่จะมาเลือกซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากในปีนี้มีความหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้สินค้าประเภทเสื้อกันหนาวขายดีมากจนขาดตลาด ซึ่งทางพ่อค้าแม่ค้าได้เร่งสั่งของนำเข้ามาจากประเทศจีน เพื่อรอรับกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง

ด้านผกายมาศ เวียร์รา ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า จังหวัดเชียงราย และประธานหอการค้าอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่ อ.แม่สายมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัจจัยจากอากาศที่หนาวเย็นทำให้นักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสอากาศหนาวเข้ามาจำนวนมาก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองก็จะหลบออกจากเมืองหลวงพาครอบครัวมาท่องเที่ยว สำหรับ อ.แม่สายในช่วงฤดูท่องเที่ยวในปีนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเข้ามาในจังหวัดเชียงรายเนื่องจากที่จังหวัดเชียงรายมีการจัดงานดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ถึง 2 งาน ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาในจังหวัดเชียงรายแล้ว จะต้องเดินทางมาเที่ยวต่อยังสถานที่ต่างๆภายในจังหวัดเชียงราย ไม่วาจะเป็น ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน และตลาดการค้าชายแดน อ.แม่สาย ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 1 เท่าตัว ซึ่งสังเกตได้จากห้องพักที่ถูกนักท่องเที่ยวจองเต็มแล้วเกือบทุกโรงแรมต่างจากปีที่ผ่านๆ มา

3

 

สำหรับที่ตลาดการค้าชาย อ.แม่สาย และที่ตลาดท่าล้อ จ.ท่าขี้เหล็กประเทศพม่า พบว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจเลือกซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกันมากทำให้พ่อค้าแม่ค้าต่างปรับราคาขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจากสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศไม่ทัน นอกจากนี้ เผ่นซีดี และเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ทางด่านพรมแดนไทย-พม่า ได้ขยายเวลาดปิดด่านถึงเวลา 21.00 น.ทำให้นักท่องเที่ยวมีเวลาในการเลือกซื้อของและท่องเที่ยวในประเทศพม่าได้นานกว่าเดิม

สำหรับภูมิอากาศในจังหวัดเชียงรายในช่วงนี้ ในช่วงวันที่ 23-29 ธ.ค. อากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 8-10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียส สําหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาวจัดและมีน้ําค้างแขงในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3-5 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 30 ธ.ค.56-2 ม.ค.57 อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 12-15 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 6-8 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.