ชาวไทยภูเขาเฮได้รับสัญชาติไทยเป็นของขวัญปีใหม่

16

22

 

วันที่ 20 ธ.ค.56 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายอภิชาติ เทียวพานิช รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้เป็นประธานในการมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ได้รับสัญชาติไทย รุ่นที่ 4 จำนวน 841 คน โดยการมอบบัตรประชาชนในครั้งนี้ นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้จัดบรรยากาศในพิธีมอบบัตรประชาชนในครั้งนี้ให้มีซุ้มแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รับบัตรประชาชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่ได้รับบัตรประชาชนในครั้งนี้

33

 

นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า อำเภอแม่ฟ้าหลวง มีกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ประกอบด้วย อาข่า ลาหู่ ลีซู ม้ง เมี่ยน ลั๊ว ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และจีน ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 69,199 คน เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 48,090 คน เป็นผู้มีสถานะต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 1,341 คน และมีผู้ที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สถานะบุคคลอีกจำนวนก 15,512 คน ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่านี้ ให้เจริญก้าวหน้าไม่เป็นปัญหาสังคมทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ โดยในปี 2556 ทางอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้มอบบัตรประชาชนให้แก่ประชาชนไปแล้วจำนวน 4 รุ่น จำนวน 1,125 คน โดยอำเภแม่ฟ้าหลวงได้เปิด wall room เร่งด้วนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน และยังเปนการเตรียมประชากรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

44

ด้าน นายอภิชาติ เทียวพานิช รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้ให้ความสำคัญถึงการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของประชาชนอย่างจริจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ อ.แม่ฟ้าหลวง ที่มีนายอำเภอ ที่เข้าใจปัญหาในพื้นที่และสามารถช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับสัญชาติไทยเร็วขึ้น โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับสัญชาติไทยตามกฏเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับประชาชนที่ได้รับบัตรประชาชนในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.