เกษตรกรเชียงรายนัดรวมตัว 20 ม.ค. หลังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยจำนำข้าว

12
ที่ห้องประชุม โรงแรมริมกก รีสอร์ท อ.เมือง เครือข่ายสภาเกษตรกร จ.เชียงราย ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอขึ้น ซึ่งที่ประชุมจัดให้มีการบรรยายให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอต่างๆ ประมาณ 150 คน โดยประธานสภาเกษตรกรผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะเรื่องบทหน้าที่ของสภาเกษตรกร แนวทางจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร บทบาทและอำนาจหน้าที่คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ความสำคัญของเครือข่ายสภาเกษตรกรต่อการแข่งขันด้านการเกษตรในอนาคต ฯลฯ
รายงานข่าวแจ้งอีกว่าขณะเดียวกันที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการจัดการชุมนุมเพื่อเรียกร้องเงินจากการนำผลผลิตข้าวและค่าชดเชยจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่โครงการรับจำนำของรัฐบาล โดยมีตัวแทนเกษตรกรแต่ละอำเภอหารือกรณีเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินจากโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งท้ายที่สุดได้มีมติแต่ละอำเภอจะนำมวลชนไปทำการชุมนุม โดยมีการร่างเป็นหนังสือที่พิเศษ /2556 ลงวันที่ 17 ม.ค.นี้ แจ้งถึงผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย
หนังสือมีเนื้อหาว่าโครงการรับจำนำและจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวเกิดปัญหาขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะการไม่จ่ายเงินตามโครงการรับจำนำเป็นเวลานานหลายเดือนแล้ว ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาเดือดร้อนและไม่มีเงินที่จะลงทุนรวมทั้งไม่มีเงินไปชำระหนี้สิน ดังนั้นจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ช่วยประสานไปยังรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ดำเนินการจ่ายเงินค่าขายข้าวตามโครงการรับจำนำและค่าชดเชยจากการขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเกษตรกรจะพากันไปชุมนุมที่ศาลากลาง จ.เชียงราย ในวันที่ 20 ม.ค.นี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้หลังการประชุมผู้แทนแต่ละอำเภอได้มีการทำหนังสือแจ้งถึงสมาชิกเกษตรกรที่ทำนาในพื้นที่ของตนให้ได้รับทราบเพื่อเชิญชวนให้ไปชุมนุมตามวันและเวลาดังกล่าวแล้ว.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.