ทหารร่วมป่าไม้เร่งทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าหมอกควัน

8

แนวกันไฟ3..

วันที่ 21 ม.ค.57 ที่ผ่านมา  ที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน เปิดงานโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยป่าและหมอกควัน จ.เชียงาย (kick off) ขึ้นโดยมี จังหวัดทหารบกเชียงราย ร่วมกับสำนักงานบริหารอนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และเทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยกิจกรรมได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร นักศึกษาวิชาทหาร ชาวบ้านซึ่งมีทั้งคนพื้นเมืองและชาวไทยภูเขาหลากหลายชนเผ่า ร่วมกันตัดหญ้าโดยรอบบริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยขม ม.10 ต. แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อกั้นให้เป็นแนวกันไฟ โดยพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 1 พันไร่ คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ ต.แม่ยาว และต.บ้านดู่ อ.เมือง นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเพื่อฝึกการดับไฟขั้นพื้นฐานในการใช้ไม้ตีไฟ คราด และถังฉีดน้ำ จำนวน 60 คน

สำหรับพื้นที่ป่าหมู่บ้านห้วยขมนอกจะเผชิญกับปัญหาไฟป่าบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านและเกษตรกรเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมาจากการเผานาเผาไร่ของชาวบ้านที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดและประชาสัมพันธ์ ทำให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลง แต่ก็ยังม่การลักลอบเผาเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้ได้ผักป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาก และการเผาเพื่อล่าสัตว์หรือหาของป่ากันอยู่ ทำให้ทางหมู่บ้านจึงต้องมีการจัดเวรยามเฝ้าระวัง และต้องการให้ภาครัฐช่วยในเรื่องของอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการดับไฟและเบี้ยเลี้ยงสำหรับหน่วยลาดตระเวณ

นายพงษ์พันธุ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว กล่าวว่า ต.แม่ยาว เป็นพื้นที่อาศัยอยู่กับลุ่มน้ำและป่าเขาทำให้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แต่ปัญหาที่ตามมาคือไฟป่า จนก่อทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน ในปีนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือคนในชุมชนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทางเทศบาลฯ จึงตั้งรางวัลสำหรับหมู่บ้านที่มีการจัดการเรื่องไฟป่าไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านละ 3,000 บาท หากหมุ่บ้านนั้น ๆ ผ่านเกณฑ์ที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ยั่งยืน

ที่ผ่านมา จ.เชียงราย-พะเยา มีปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าค่อนข้างมาก โดยพบจุดฮอตสปอร์ต(hot spot)ในปี 2555 เกิดขึ้นถึง 2,856 จุด และในปี 2556 แม้จะละดลงบ้างจากการเอาจริงเรื่องกฎหมายบังคับห้ามเผาในช่วง 100 วันอันตราย แต่ก็ยังเหลือประมาณ 1,056 จุด ต.แม่ยาว โดยเฉพาะป่าชุมชนบ้านห้วยขมเป็นจุดหนึ่งที่เกิดจุดฮอตสปอตเนื่องจากการเกิดไฟป่าจำนวนมาก ทำให้ทางทหารและป่าไม้จึงเลือกให้พื้นที่ ต.แม่ยาว เป็นตำบลนำร่องของจ.เชียงราย โดยมีเป้าหมายให้ปลอดจากปัญหาไฟป่าร้อยเปอร์เซ็น ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านป่าไม้ซึ่งป่าแห่งนี้ถือเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของ จ.เชียงราย แล้ว ยังจะเป็นการลดและแก้ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงระหว่างเดือน ก.พ.-เม.ย.ของทุกปี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.