นักศึกษานิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงรายจัดละครเวทีเรื่อง”Ghost Whisper ผีป่วนชวนมารัก”

33

1

 

ที่ลานเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการแสดงละครเวทีเรื่อง “เรื่อง Ghost Whisper ผีป่วนชวนมารัก” โดยเป็นการจัดการแสดงละครเวทีครั้งที่ 4 ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.วรินทรีย์ เยาวธานี และอาจารย์ ภัทรกฤต ดวงสนิท เป็นอาจารย์ผู้สอนและควบคุมการแสดง

ผศ.วรินทรีย์ เยาวธานี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานเทศศาสตร์ และผู้สอนและควบคุมการแสดง ละครในครั้งนี้กล่าวว่า การจัดการแสดงละครเวทีในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อให้นักศึกษา ได้แสดงความสามารถรวมถึงศักยภาพของนักศึกษา เพื่อฝึกให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานจริง รู้จักการแก้ปัญหา การทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อให้นักศึกษาได้มีความเสียสละ รู้จักความสามัคคี รู้จักการให้อภัย เพื่อนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

 

555

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.