น้ำมาเร็วกว่าทุกปี ปลาหลายชนิดขยายพันธุ์วางไข่ในป่าชุ่มน้ำ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ

67

ป่าชุ่มน้ำกลับมาเป็นพื้นที่ขยายพันธุ์ปลาอีกครั้งหลังจากที่น้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุ่มน้ำเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ ปลาในแม่น้ำโขงได้เข้ามาวางไข่และขยายพันธุ์ ชาวบ้านได้จับปลาเพื่อเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ได้มีกระแสน้ำจากแม่น้ำอิงได้ไหลเข้าไปสู่พื้นที่ป่าชุ่มน้ำ บริเวณ ป่าชุมชนบุญเรือง อ.เชียงของ และ ป่าส้มแสง บ้านป่าข่า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย หลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่อย่างหนักทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำอิงเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าไปเติมเต็มพื้นที่ป่าชุ่มน้ำทั้ง 2 แห่ง ทำให้ปลาที่อยู่ในฤดูวางไข่เข้าไปวางไข่ในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ ที่เป็นระบบนิเวศที่น้ำไม่แรงมาก ประกอบกับมีอาหารของปลาหลากหลายชนิดอยู่ในนั้น

นาย พิชเญศพงษ์ คุรุปรัชญามรรค ผู้ประสานงานของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง กล่าวว่า การที่น้ำได้เข้ามาในป่าชุ่มน้ำในปีนี้ ส่งผลดีกับป่าเนื่องจากปีนี้น้ำเข้าเร็ว ทำให้เกิดแหล่งที่อยู่ของพันธุ์ปลาที่พร้อมจะวางไข่ ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ บ้านป่าข่า ที่เชื่อมกับป่าส้มแสง โดยปลาได้เข้ามาอนุบาลวางไข่ โดยปลามาจากแม่น้ำอิง ส่วนในพื้นที่บ้านบุญเรือง ปลาได้อพยพมาจากแม่น้ำโขง เข้ามาวางไข่ ทำให้ชาวประมงพื้นที่บ้านสามารถดักจับปลาได้ เช่นปลากระโห้ ปลาเพี้ย ปลากด และปลาท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบนิเวศพื้นที่ และความหลากหลายทางชีวะภาพของปลาที่จะเพิ่มเข้ามาพื้นที่ หลังจากสถานการณ์ หลายปีที่ผ่านมาน้ำไม่ได้เข้าพื้นที่ชุ่มน้ำ

อย่างไรก็ตามน้ำเข้ามาเร็วในปีนี้ทำให้พันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารของปลา เช่นผลชุมแสง ชมพู่น้ำ ยังไม่มีมากนัก ทำให้ปลาไม่มีแหล่งอาหารเท่าที่ควร และกระแสน้ำ ขึ้นเร็ว ลงเร็ว น้ำบางส่วนได้ออกจากระบบนิเวศ บางส่วนถูกเก็บกักไว้ในป่าชุ่มน้ำ แต่เนื่องจากน้ำอยู่ไม่นาน การที่น้ำขึ้นเร็ว ลงเร็ว ทำให้ระบบนิเวศของปลาเกิดความไม่เหมาะสม ปกติน้ำจะต้องเข้าช่วง กรกฎาคม ถึง สิงหาคม และคงอยู่หลายวันทำให้ปลาที่จะเข้ามาวางไข่ เกิดการผันผวนกับระดับน้ำที่ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลกับแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหารของปลา ไม่เหมาะสมตามช่วงฤดู แต่ก็ส่งผลดีกับความหลากหลายทางชนิดพันธุ์สัตว์น้ำได้เข้ามาได้วางไข่ขยายพันธุ์ หลังจากผลกระทบมาหลายปี

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.