สถาบันการศึกษาไทยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศร่วม วิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขงที่มีต่อพื้นที่ชุ่มน้ำ และผู้คนในลุ่มน้ำโขงภายใต้โครงการ Mekong Culture WELL

8

ม.มิชิแกน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงพื้นที่ชุ่มน้ำ ในบริเวณ แม่น้ำ กก แม่น้ำอิง และ แม่น้ำสวคราม โดยจังหวัดเชียงรายนั้น ได้ เลือกสำรวจระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง เพื่อศึกษาผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง

วันที่ 3 มิ.ย.65 ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย มิชิแกน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร Amanda Flaim ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ ดร Alice Beban สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยแมสซี่ ประเทศนิวซีแลนด์ ลงสำรวจพื้นที่ บ้าน แม่ลัว ม.1 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย และพื้นที่ต่อเนื่อง บ้านม่วงชุม ต.ครี่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีผู้นำชาวบ้านเป็นผู้นำคณะลงพื้นที่

โครงการนี้มีระยะการดำเนินงาน 3 ปี โดยจะศึกษาเปรียบการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากการเปลียนแปลงของน้ำที่ขึ้นลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ของ 2 พื้นที่คือ ในกัมพูชาที่ โตนเลนสาป และลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำสงคราม ในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ชุ่มน้ำหลายแห่งที่คล้ายคลีงกัน การศึกษาวิจัยนี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องของระบบนิเวศในน้ำ เรื่องของวิถีชีวิตชุมชน และความสมบูรณ์ทางด้านอาหาร บทบาทของชุมชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำ โดยนักศึกษาและชาวบ้านจะเป็นผู้ช่วยในการเก็บกข้อมูลด้านการวิจัย เพื่อให้กับทีมวิจัย โครงการนี้มีระยะทำงาน 3 ปี โดยเริ่มลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ทางโรงเรียนแม่น้ำโขง ก็ได้ลงพื้นที่ร่วมเพื่อจะได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีเครือข่ายในการทำงานแม่น้ำโขง

 

ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อมาดูว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ผลกระทบเกิดจากอะไร เพื่อให้เข้าใจปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ทำให้ชาวบ้านสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น

 

อาจารย์ Amanda Flaim กล่าวว่า ในกัมพูชา ได้ทำโครงการที่ กำปงชนัง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ในพื้นที่ด้านตะวันตกของโตนเลนสาป เป็นการทำวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของพื้นที่หลังจากที่มีเขื่อนในแม่น้ำโขง จนทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไป โดยได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและทำวิจัยถึงผลกระทบ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น กำปงชนัง ให้สามารถปรับตัวอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังให้รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในส่วนของพื้นที่ ประเทศไทย ก็จะทำการศึกษาในลักษณะเดียวกัน

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.