ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ (SEZ) สัมนาและเจรจาธุรกิจร่วมภาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

63

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ การประชุม-สัมมนาร่วมกาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อหารือแนวทางและกำหนดแผนงานการส่งเสริมการค้าชายแดนแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดน การค้าผ่านแดนและโลจิสติกส์

ณ โรงแรม เฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.