เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการงานวิจัยการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

658
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 แห่ง และ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกาศวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย “มหาวิทยาลัยแห่งความใส่ใจ University of Empathy” ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน เข้าเยี่ยมชมข่วงวัฒนธรรมล้านนา และนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ ของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยภายในงานได้จัดแสดงข่วงชาติพันธุ์, กาดมั่ว ครัวกิ๋น ย้อนถิ่นล้านนา, การแสดงโฟล์คซองคำเมือง, ข่วงของดี U2T ราชมงคลล้านนาเชียงราย และนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ อาคารสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.