เทศบาลนครเชียงรายเฝ้าระวังตรวจเศษไม้ขวางทางน้ำเร่งเปิดทางน้ำระบายลงน้ำกก

452
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน เชียงรายและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงรายสั่งการให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย เฝ้าระวังเรื่องระดับน้ำ และปริมาณน้ำในในเขตเทศบาลฯ ตลอด 24 ชั่วโมง จากที่ได้เกิดฝนตกลงอย่างหนักในพื้นที่ และมีน้ำสะสมในแม่น้ำ และลำน้ำจำนวนมาก พร้อมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจจุดระบายน้ำบริเวณฝายระบายน้ำบ้านหัวฝาย หากมีวัชพืช เศษไม้ เศษขยะขวางทางน้ำให้ดำเนินการเปิดเส้นทางน้ำตลอดเวลา เพื่อให้การระบายน้ำออกจากตัวเมืองเชียงรายคล่องตัวมากขึ้น
พร้อมกันนี้ให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำ24 ชั่วโมง ฝายน้ำแต่ละจุดและให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้เตรียมไว้ในเรื่องของการเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย053-711222,719119,713411 หรือ สายด่วน 199
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ แหล่งน้ำ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.