ติดตามตรวจสอบระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงรายและประเมินห้องเรียนคุณภาพ

202
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย โดยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ. วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาล นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเช้า ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และภาคบ่าย ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.