สจ.เชียงรายแถลงสนับสนุน พี่สาวยงยุทธ นายก อบจ.

12

11111

 

 

เวลา 10.30 น.วันที่ 27 มี.ค.57 ที่อาคารสามฟุตบอล ยูไนเต็ดสเตเดียม กลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สจ.) ได้แถลงข่าวการเปิดตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่จะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่จะมีขึ้นในอีกไม่นานนี้ โดย กลุ่ม สจ.เชียงราย ได้สนับสุนให้ นางบุศรินทร์ (ติยะไพรัช) วรพัฒนานันท์ ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง

โดยในการแถลงข่าวมีเนื้อหาดังนี้ สืบเนื่องจาก นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช มีอุบัติเหตุทางการเมือง ทำให้ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายว่างลง ซึ่งทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รู้สึกเสียใจและเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท่านเป็นนายกฯ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกฯ เป็นเวลาปีเศษ ผลงานของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายได้ทั่วถึงทั้ง 18 อำเภอ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ และในเรื่องการแก้ปัญหาในพื้นที่หากมีเหตุด่วน เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือ ภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้น และเรื่องการสนับสนุนกลุ่มมวลชนจิตอาสาต่างๆ เช่น กลุ่ม อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพต่างๆ การช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายตามที่กล่าว ก็ทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอมา

และในขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต้องกมีการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียรายจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาบุคคลที่จะมาสานต่อนโยบายดีๆ ต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงราย และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ที่จะให้การสนับสนุน คุณบุศรินทร์ (ติยะไพรัช) วรพัฒนานันท์ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่ง คุณบุศรินท์ (ติยะไพรัช) วรพัฒนานันท์ เป็นผู้ที่เหมาะสมเนื่องจาก คุณบุศรินท์ (ติยะไพรัช) วรพัฒนานันท์ เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทางสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงมีความมั่นใจว่า คุณบุศรินท์ (ติยะไพรัช) วรพัฒนานันท์ จะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย

หลังจากที่ได้อ่านแถลงการณ์แล้ว นางบุศรินทร์ (ติยะไพรัช) วรพัฒนานันท์ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มอบความใว้วางในและให้การสนับสนุนให้ลงชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ เนื่องจากมีประสบการณ์ทางด้านการปกครองมาแล้ว และสามารถดำเนินการสานต่องานที่ นายกสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช ได้ทำเอาไว้ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จในแนวทางที่ดีต่อประชาชนชาวเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.