มฟล.จัดอบรม “เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น”

16

อบรมจัดดอกไม้

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น” โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Jarmila Neugebauerova จากมหาวิทยาลัยเมนเดล ในเบอร์โน สาธารณรัฐเช็ก เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของ มฟล. กับ มหาวิทยาลัยเมนเดล ในเบอร์โน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากบุคลากร นักศึกษา มฟล. และบุคคลภายนอก จำนวนกว่า 20 คน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มฟล.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.