กิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle International Triathlon Thailand 2014)

13

20140104152157

 

กิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle International Triathlon Thailand 2014) ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งแรกของการแข่งขันไตรกีฬา ที่มีเส้นทางการแข่งขันถึง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และเมียนมาร์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม จัดกิจกรรม ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle International Triathlon Thailand 2014) ในกลุ่มอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งประกอบด้วย ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงราย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันสำคัญ “วันฉัตรมงคล” และเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมให้เคารพในกฎกติกามารยาทการแข่งขัน รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะมีนักกีฬาจากประเทศ ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเดินทางมาร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 300 คน
ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ เป็นการแข่งขันกีฬาสุดท้าท้าย เพื่อค้นหาสุดยอดนักไตรกีฬาจากการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง ในเส้นทาง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และเมียน-มาร์ ระยะทางรวม 66.7 กิโลเมตร แบ่งเป็นว่ายน้ำ 1.7 กิโลเมตร (จากกลางแม่น้ำโขง ประเทศลาว มายังท่าเรือหิรัญนคร อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ) ปั่นจักรยาน 53 กิโลเมตร (จากท่าเรือหิรัญนคร มายังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) และ วิ่ง 12 กิโลเมตร (จากศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ไปยังเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง ประเทศ เมียนมาร์ และวกกลับมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน) สำหรับทวิกีฬา แบ่งเป็นวิ่ง 6 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 53 กิโลเมตร และวิ่ง 12 กิโลเมตร ระยะทางรวม 71 กิโลเมตร
โดยแบ่งประเภทการแข่งขันดังนี้ คือ
– ไตรกีฬาประเภทชายเดี่ยว แบ่งออกเป็น 6 รุ่น คือ 18-24 ปี, 25-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
– ไตรกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว แบ่งออกเป็น 4 รุ่น คือ 18-24 ปี, 25-29 ปี, 30-39 ปี และ 40 ปีขึ้นไป
– ไตรกีฬาประเภททีม มีเฉพาะรุ่นทั่วไป (Open) ไม่กำหนดเพศ แต่อายุของสมาชิกในทีมต้องไม่ ต่ำกว่า 18 ปี โดย 1 ทีม จะต้องมีนักกีฬา 3 คน
– ทวิกีฬาประเภทชายเดี่ยว แบ่งออกเป็น 4 รุ่น คือ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี และ 50 ปีขึ้นไป
– ทวิกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ 18-29 ปี และ 30 ปีขึ้นไป
ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนาวิน เยาวพลกุล หรือ นาวิน ต้าร์ ดารานักแสดง ชื่อดัง เข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬาประเภทชายเดี่ยวด้วย
การรับสมัคร เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมสำหรับการแข่งขันไตรกีฬา ส่วนทวิกีฬาเปิดรับสมัครประเภทเดี่ยวเพียงเท่านั้น เพื่อชิงชัยเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะการแข่งขันไตรกีฬาที่เข้าเส้นชัยคนแรกประเภททั่วไปชาย และประเภททั่วไปหญิง สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thaigoldentriathlon.comโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร แต่ผู้สมัครสามารถร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ได้ ในราคาชุดละ 1,600 บาท (20 เล่ม) โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงนำไปมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศต่อไ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.