สธ.ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วยจอดข้างทางหรือหลบให้รถพยาบาลรับ-ส่งคนไข้ได้สะดวก ลดความพิการและสูญเสียชีวิต

8

รถฉุกเฉิน

สาธารณสุขเชียงราย ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน หากพบเห็นรถพยาบาลเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย ช่วยจอดข้างทางหรือหลบ เพื่อให้รถพยาบาลสามารถไปรับผู้ป่วยที่ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว หรือนำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลได้สะดวก ลดความพิการและการสูญเสียชีวิต เผยขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งเพิ่มกำลังแพทย์ พยาบาลอยู่เวร 2 เท่าตัว เตรียมพร้อมห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ไอซียู ตึกผู้ป่วยใน รับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในปีนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดวันที่ 11-17 เมษายน 2557 เป็นช่วงรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันแห่งความปลอดภัย โดยบูรณาการงานทุกภาคส่วนภายในจังหวัดตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการร่วม มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. ร่วมเฝ้าระวังและให้บริการชุมชน และมีโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ รวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการบาดเจ็บต่อไป

ในปีที่ผ่านมา เชียงรายเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุโดยเริ่มรณรงค์ตั้งแต่ 11-17 เมษายน 2557 เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยและท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ขับขี่และผู้ที่นั่งไปในรถห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่ง ได้เตรียมพร้อมห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู ตึกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ทางสายด่วน 1669 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งเป้าหมายทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุจะประสานหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินไปถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาทีให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกรณีที่ได้รับแจ้ง อีกทั้งให้เตรียมพร้อมด้านการประสานงานและการสั่งการ ทั้งทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้จัดทีมกู้ชีพพร้อมรถพยาบาล เครื่องมือช่วยชีวิตกว่า 150 ทีม ประจำการทั้งในตัวเมือง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน พร้อมวิ่งถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาทีร้อยละ 80 เพื่อนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย ประชาชนพบเห็นผู้บาดเจ็บโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้รถใช้ถนน หากพบเห็นรถพยาบาล รถกู้ภัยที่เปิดไฟขอทาง เพื่อไปช่วยชีวิตหรือไปรับผู้ป่วยที่ประสบเหตุได้เร็วที่สุด หรือเป็นรถที่ต้องนำผู้ป่วยหนักไปส่งโรงพยาบาล ขอให้ช่วยจอดรถชิดขอบทางหรือขยับรถ หลบให้รถเหล่านั้นผ่านไปก่อน เพื่อลดความพิการและการสูญเสียชีวิตให้มากที่สุด ซึ่งคนขับรถได้ผ่านการอบรมให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและต้องขับด้วยความไม่ประมาท

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.