เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 12

69

710232

เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557อย่างยิ่งใหญ่ เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2557 นี้ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ และการแสดงศักยภาพทักษะทางวิชาการในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตภาคเหนือ ที่มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย และสำหรับในปีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพ จัดงานดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดเชียงรายจะได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารรวมถึงตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 16 ภาคเหนือตอนบน ที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงรายในระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2557 นี้ ”

การจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 โดยมีเทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการศึกษา โดยล่าสุดนายวัน

ชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี 2556 จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งในส่วนของสถานที่จัดงาน รายละเอียดการแข่งขันทักษะต่างๆ โดยจัดให้มีการแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตั้งแต่การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาและการเสวนาทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน และในปีนี้ทางกรมส่งเสริมฯ ได้เพิ่มการแข่งขันขึ้นอีก 2 รายการ คือ รำวงมาตรฐาน และนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นอีก 2 รายการที่มีความน่าสนใจ ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว และแน่นอนว่าจะเป็นการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือในปีนี้ เทศบาลฯ ได้กำหนดให้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเป็นสถานที่จัดงาน รวมถึงได้เตรียมการต้อนรับผู้มาร่วมงาน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายพันคนเดินทางมายังจังหวัดเชียงราย จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวเชียงรายที่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้มาร่วมงาน ให้เกิดความประทับใจ และที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และที่สำคัญจะเป็นอีกเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ และมีความสามารถ เป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.