มฟล. ไม่พบความเสียหายหลังแผ่นดินไหว – อธก. ย้ำปลอดภัย ออกแบบรับอุบัติภัยเป็นอย่างดี-มีมาตรการความปลอดภัยรองรับ

3
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวความรุนแรง 6.3 ริกเตอร์ ความลึก 7 กิโลเมตร ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2557 เวลา 18.08 น. ส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในหลายจังหวัดนั้น
 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มฟล.ได้รับแรงสั่นสะเทือนเป็นระยะ เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นโดยทั่วไปในเชียงราย รวมถึง อาฟเตอร์ช็อค (After shock) ที่ติดตามมาเป็นระยะ ซึ่งจากการสำรวจอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ไม่ได้รับความเสียหาย นอกจากผนังบางจุดที่มีรอยร้าวบ้างเล็กน้อย และขอยืนยันว่าโครงสร้างและการก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงเนื่องจากได้ออกแบบเพื่อรองรับอุบัติภัยและแผ่นดินไหว มาเป็นอย่างดี ฝากถึงนักศึกษาและผู้ปกครองให้มั่นใจ ในมาตรการความปลอดภัยที่ มฟล. ได้เตรียมไว้รับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ทั้งนี้ที่ผ่านมา มฟล. ได้จัดทำหนังสือคู่มือการรับมือแผ่นดินไหวแจกจ่ายให้แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงวิธีวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว รวมถึงได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการตอบโต้และป้องกันอันตรายจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยหรือแผ่นดินไหว นอกจากนี้ภายในหอพักนักศึกษามีระบบเสียงตามสายที่จะกระจายข่าวสารให้แก่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมีผู้ปกครองหอพักประจำทุกอาคารที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.