ทต.ร้องกวาง  หนึ่งเดียว จ.แพร่ “หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก Platform Traffy Fondue ดีเด่น” ประจำปี 2566

14

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 15  กันยายน  2566เวลา 13.00 น.  ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่รับประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก Platform Traffy Fondue ดีเด่น” ประจำปี 2566 จาก ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องแถลงข่าว อว. ชั้น 1อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถ.พระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร

โดยเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้นำ Platform Traffy Fondue มาใช้ในการให้บริการรับแจ้งเหตุปัญหาเมือง โดยประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวางสามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ ผ่านทางระบบไลน์ Traffy Fondue ซึ่งจะแจ้งปัญหายังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ทั้งนี้ผู้แจ้งยังสามารถติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวางต่อไป


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.