นร.รร.เทพนารี ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ชนะเลิศ 13 รายการไปต่อที่ จ.ตาก

38

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.รร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ เผยว่า ตามที่ สพม.แพร่ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ สนามแข่ง ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัย และโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

รร.เทพนารีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” จะได้เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก โดยมีรายชื่อดังนี้

 1. นางสาวอาคิรา สุขการเพียร ชั้นม.5 การแข่งขันอัจฉรืยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.-ม.6
 2. เด็กหญิงกฤติยวณี ผาสุข ชั้น ม.3การแข่งขันคิดเลขเริว ระดับชั้น ม.1-ม.3
 3. นายอุดมศักดิ์ ทะลอย ชั้นม.3การแข่งขันอัจฉรืยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
 4. เด็กชายธีรภัทร ชอบธรรม, เด็กชายกรภัทร ธำรงศิริกุล,เด็กชายอนุภัทร วัสสระ ชั้นม. 3การแข่งข้นอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับ ม.1-ม. 3
 5. เด็กชายพงษ์พณิชย์ สุขใจ  ชั้น ม. 3  การแข่งขันเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ(Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
 6. เด็กหญิงกิตติกา สุริวงศ์ ชั้น ม.3  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
 7. นายดิรฉัตร ศิริสวัสดิ์ ชั้นม. 3  การแข่งข้นวรรณกรรมพิจารณ์  ระดับ ม.1-ม.3
 8.  เด็กชายปภังกร สายวงค์ ชั้น ม.2  การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ระดับ ม.1-ม.3
 9. เด็กชายภูริภัสร์ wงค์พานิช  ชั้นม. 2 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม(Mix Media) ระดับ ม.1-ม.3
 10. นางสาววรินทร์ลดา บัลลังก์โพธิ์  ชั้นม. 3 การแข่งข้นวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3
 11. เด็กชายอัครดนัย สุกใส ชั้น ม.3  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ม.1-ม.3
 12. นางสาวลลิตภัทร อรุณทิพย์ไพฑูรย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4-ม.6
 13. นางสาวชญาณิศา วงชัย ชั้น ม.6 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)ระดับ ม.4-ม.6

สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.