จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ กต.ตร.สภ.บ้านดู่ ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ยากไร้

42

วันที่ 22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดย ผศ.คร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ได้รับการประสานงานจากเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จึงได้มอบหมายงานให้ จิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานนำกำลังพล จำนวน 20 นาย ร่วมกับผู้นำ กต.ตร. สภ บ้านดู่ นาย เสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล นายสุชาติ สมประสงค์กำนัน ต.นางแล นายไพโรจน์ ทวีสุขผู้ใหญ่บ้าน.ม.17ประชาชนจิตอาสา ซ่อมแซมบ้าน

จิตอาสาพัฒนา ที่บ้านเลขที่ 3 ม.17ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นบ้านของ นาย มานะ ว่าวสูงเนิน อายุ 66 ปี นางกาญจณี ว่าวสูงเนิน อายุ 57 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน มีเพียงรายเพียงเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือนและเบี้ยผู้พิการ 800 บาทต่อเดือนไม่มีรายได้อย่างอื่นต้องอยู่ตามอัตภาพ

โดยนาย มานะ มีสภาพร่างไม่ค่อยแข็งแรง เคยเป็นโรคอัมพาตเป็นผู้ป่วยติดเตียงเมื่อปี พศ.2559และได้รับการรักษาจนสภาพร่างกายฟื้นมาประมาณ80%แล้ว ส่วนด้านนางกาญจณี เป็นโรคกระดูกทับเส้นมีอาการปวดหัวเข่าและบั้นเอวอยู่ตลอดต้องกินยาเป็นประจำ ทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานหรือรับจ้างได้ ไม่มีรายได้

ที่ผ่านมานายเทียนทอง เรือนคำ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.นางแลได้ทำการประชาคมหมู่บ้าน มีมติลงความเห็นชอบ ให้บ้านหลังกล่าวให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทางจิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกัน ซ่อมแซมบ้านให้โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์โดยเทศบาลตำบลนางแลได้สนับสนุนเป็นกระเบื้อง200แผ่น  และไม้โครงสร้าง 54 เล่มในการก่อสร้างทำการการรื้อถอนหลังคาสังกะสีเก่าออก เปลี่ยนเป็นกระเบื้อง ปรับโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ให้ได้ระดับเดียวกันกับห้องน้ำ ทำการมุงหลังคาใหม่ให้สมบูรณ์ พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งสิ่งอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.