ขอนแก่น เร่ง ปล่อยน้ำจากบึงแก่นนครผลักน้ำออกจากคลองร่องเหมือง รับมวลน้ำก้อนใหม่ ตามแผนบริหารจัดการน้ำในเขตชุมชนเมือง “ธีระศักดิ์” มั่นใจเอาอยู่ แต่ปีนี้มวลน้ำไหลมาจากนอกเส้นทาง ประสานงานร่วมชุมชนและทุกหน่วยงานรับมือเต็มที่

62

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 ก.ย.2566 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงตรึงกำลัง และประจำในจุดที่เกิดน้ำท่วมและจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม จากการที่มวลน้ำได้ไหลมาตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลใกล้เคียงที่ต้องไหลเข้าสู่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามเส้นทางน้ำและแผนการระบายน้ำ โดยที่ฝนยังคงตกลงมาในบางเวลา โดยเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำทุกจุดยังคงเตรียมการและเตรียมความพร้อมที่จะระบายน้ำได้ทันที ทุกครั้งที่ฝนตก โดยให้ปีระสานงานร่วมกันกับเทศบาลฯข้างเคียงและประตูระบายน้ำทุกจุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง และเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลงสู่บึงแก่นนครและบึงทุ่งสร้าง ไปลงไปยังแม่น้ำชี ตามเส้นทางน้ำให้เร็วที่สุด

“ ตลอดทั้งวันในวันนี้ได้สั่งการให้เร่งปล่อยน้ำออกจากบึงแก่นนคร และ ผันน้ำจากคลองร่องเหมืองไปตามเส้นทางน้ำใหมากที่สุด และไม่ให้กระทบกับมวลน้ำในพื้นที่เก็บกักน้ำและปลายน้ำ โดยทุกประตูระบายน้ำจะต้องประสานงานกันและจัดระบบการจราจรทางน้ำให้คล่องตัวที่สุด เพื่อให้ระดับน้ำในบึงแก่นนครลดระดับลงอีก 1 เมตรเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาอีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้า”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับสถานการณืน้ำท่วมขังและน้ำรอระบายในเขตเมืองขณะนี้ลดลงแล้วทุกพื้นที่ แต่ด้วยความไม่ประมาททุกจุดที่เกิดน้ำท่วมยังคงมีเจ้าหน้าที่คอยประจำ 24 ชม. เพื่อแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้โดยทันที ขณะที่ปีนี้พบว่าปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่มากกว่าที่คาดการณ์ประกอบกับมวลน้ำไหลมาจากเส้นทางน้ำใหม่ ที่ไม่ใช่เส้นทางน้ำเดิม หรือร่องน้ำของเทศบาลฯที่มีอยู่ ดังนั้นการระบายน้ำและจัดการจราจรของน้ำจึงต้องเป็นไปตามสถานการณ์และมวลน้ำที่ไหลเข้ามาในเขตเทศบาลฯ โดยยืนยันว่าแผนการบริหารจัดการน้ำ และการรับมือมวลน้ำทั้งจากปริมาณน้ำฝนจากฝนที่ตกลงมาและน้ำจากพื้นที่ตำบลข้างเคียงที่ไหลผ่านตัวเมืองขอนแก่น จะไม่ส่งผลก่อให้เกิดน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจของเมืองอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.