การลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเลียบแม่น้ำกก เพิ่ม อีก 5 กม.

438

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจติดตามงานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเลียบแม่น้ำกก หลังจากที่ได้มีการขยายโครงการต่อเนื่องออกไปอีก 5 กิโลเมตร เพื่อคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายอย่างเต็มศักยภาพ จากแนวนโยบายพัฒนาพื้นที่รกร้างและการบุกรุกให้กลายเป็นสวนสาธารณะ มีที่ออกกำลังกาย และเป็นลานกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและชาวเชียงรายในพื้นที่โดยรอบ

พร้อมกันนี้ ทางคณะฯ ก็ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวง พร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเอง

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.