เสื้อแดงถือป้ายโชว์ต้านกฎอัยการศึกหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ

14

2

เวลา 09.00 น.วันที่ 21 พ.ค.57 ที่บริเวณหลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย  กลุ่มคนเสื้อแดงนำโดยนายจิรโชติ อุ่นนะ แกนนำกลุ่ม นปช.เชียงราย 52 เพื่อแสดงพลังในการต่อต้านการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ โดยนายจิระโชติ ได้ให้ น.สงพนิชา นามวงศ์ และนายทรงธรรม คิดอ่าน นำคนเส้อแดงมาถือป้ายกระดาษที่เขียนข้อความต่างๆ ที่เป็นการต่อต้านกฎอัยการศึก และการปิดหูปิดตาประชาชนออกมา พร้อมเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยเร็วทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยการมาแสดงออกในครั้งนี้กลุ่มคนเส้อแดงดังกล่วาไม่ได้สวมเสื้อแดงเช่นทุกครั้ง แต่เป้นการสวมเสื้อสีต่างๆ เพื่อสื่อให้เห็นว่าเป็นการแสดงออกของประชาชนทั่วไปที่ไม่เห็นด้วยกับกฎอัยการศึก นอกจากนี้มีการสวมใส่หน้ากากเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการถูกปิดปากไม่ให้พูดเรื่องการเมืองด้วย ก่อนที่จะยุติและสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.