อบจ.แพร่  ส่งเครื่องจักรกลช่วยชาว ต.สรอย ป่าสักและแม่พุง  แก้ไขน้ำท่วม

68

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ์ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้ติดตามสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งลำห้วยสรอย ประสานเจ้าหน้าที่กองช่างและเครื่องจักรกลที่กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสรอย ตำบลป่าสัก และตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตร

ทั้งนี้ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ได้แจ้งเตือนข้อมูลปริมาณน้ำท่า ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ สถานีคลองสรอย วัดแม่ขมวก ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก ระดับน้ำอยู่ที่ 156.15 ม.รทก. จากระดับตลิ่ง 156.34 ม.รทก. (ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.19ม.) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมตลิ่งลำห้วยสรอย และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ ขนย้ายสิ่งของพาหนะและสัตว์เลี้ยงขึ้นไว้ที่สูง และอพยพออกจากพื้นที่


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.