สบอ.13แพร่ จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือชาวบ้านประสบอุทกภัย

35

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักอษ์ที่ 13 ได้รับรายงานว่ามีฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแพร่ จึงได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผากลองและอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่

นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในการเร่งขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของในบ้านเรือนขึ้นที่สูงเป็นการเร่งด่วน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือในการขนย้ายประชาชนผู้สูงอายุไปยังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินของราษฎรออกจากบ้านเรือน ทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ท้องที่บ้านม่วงคำ หมู่ที่1 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ บ้านน้ำริน หมู่ที่ 2 บ้านเกี๋ยงพา หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ 7 อำเภอต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ บ้านปง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.