ทหารเชียงราย ร่วม ธ.ก.ส.นำเงินค่าข้าวมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว

17
11
                               
วันที่ 28 พ.ค.57 ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อ.พาน นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.อ.ภานุวัตร เหนียวแน่น รอง ผบช.กกล.รส.จทบ.ช.ร. พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต ผบก.ภ.จว.เชียงราย นายพิเชียน จอมพงษ์ ผอ.ธกส.เชียงราย ได้ร่วมกันมอบเงินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาล 2556/2557 โดยมีเกษตรกรมารอรับเงินในโครงการจำนำข้าวเป็นจำนวนมาก
สำหรับ อ.พาน มีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวจำนวน 767 ราย เป็นเงิน 46 ล้านบาท ซึ่งทาง คสช.ได้อนุมัติเงินในโครงการจำนำข้าวให้กับเกษตรกรแล้วจำนวน 265 ราย เป็นเงิน 15.6 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ชุด ซึ่งในชุดแรก มีจำนวน 192 ราย เป็นเงิน 11.5 ล้านบาท และจะจ่ายชุดที่ 2 ในวันที่ 29 พ.ค.57 อีกจำนวน 74 ราย เป็นเงิน  5.1 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินในครั้งนี้คาดว่าอีกไม่นานจะได้รับเงินในเร็วๆนี้
โดยเกษตรกรในพื้นที อ.พาน แม้ว่าจะได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเพื่อนำไปชำระหนี้ที่กู้ยืมมาระหว่างที่รอเงินจากโครงการและนำไปเป็นต้นทุนในการผลิตผลผลิตในปีต่อไปแล้ว ส่วนหนึ่งยังต้องนำเงินไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกรทบจากแผ่นดินไหวด้วย ซึ่งบางรายก็ไม่เพียงพอที่จะนำมาซ่อมแซมบ้านเรือน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.