เชียงราย แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มิจฉาชีพออนไลน์ ระบาดหนัก รัฐตั้งวอร์รูม-AIสกัด

69

หลังจากที่มีประชาชนได้รับความเดือนร้อนจาก มิจฉาชีพที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โรมานซ์สแกมเมอร์ หลอกลงทุนออนไลน์ ระบาดหนักสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดแจ้งข้อมูลข่าวสาร สร้างเครือข่ายเพื่อสกัดกั้นการหลอกลวง ให้แก่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน 5 จังหวัดใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทยโดยในภาคเหนือ โดยได้จัดขึ้นที่โรงแรม ไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี น.ส.พิยะดา สุดกังวาล รักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลฯ น.ส.ธนิสสรา ลิ้นสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานด้านกฎระเบียบ พร้อมด้วยวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิคือนายสราวุธ ไกรลาศศิริ และ พ.ต.ต.วีระพงษ์ แนวคำดี ให้ข้อมูลเรื่องคดีความและภัยที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์

น.ส.พิยะดา กล่าวว่าในปัจจุบันเกิดกรณีกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้ระบบออนไลน์โดยเฉพาะแอพลิเคชั่นตางๆ หลอกลวงประชาชนให้โอนเงินจากบัญชีไปให้กลุ่มมิจฉาชีพซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนเป็นจำนวนมาก ป้จจัยสำคัญคือผู้คนหันมาใช้แอพลิเคชั่นธนาคารออนไลน์หรือ E-Banking ขณะเดียวกันภาครัฐก็ส่งเสริมให้ใช้แอพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการถ่ายโอนเงิน จึงเป็นช่องทางที่ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพพยายามหลอกลวงประชาชนและมีการใช้วิธีการที่แยบยลขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงเริ่มมีการหลอกลวงว่ากรณีที่รัฐบาลจะจ่ายเงินดิติดอลให้กับประชาชนั้น แม้จะเป็นเพียงช่วงเตรียมการแต่ปรากำว่ากลุ่มมิจฉาลีพได้มีการทำแอพลิเคชั่นและหลอกลวงออกประชาชนให้เข้าไปโหลดเพื่อจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

“ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้วางแผนสกัดกั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดให้ความรู้ทั้ง 5 ภูมิภาคดังกล่าว และศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ หรือ Anti Online Scam Operation Center (AOC) ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายหรือผู้ที่ถูกติดต่อจากมิจฉาชีพทั้งหมดในลักษณะข้อมูลใหญ่หรือ Big Data โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เพื่อให้มีการป้องกัน ปราบปรามและยับยั้งการถ่ายโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพ แม้ว่าเหยื่อที่หลงเชื่อจะโอนเงินไปให้แล้วก็ตามจากนั้นจะพยายามโอนเงินคืนกลับมาให้ได้ ทั้งนี้จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ต่อไป โดยในส่วนของภูมิภาคจะมีสถิติจังหวัดซึ่งกำลังพัฒนาเป็นสถิติและดิจิทัลจังหวัดเป็นหน่วยงานประสานงาน เพื่อให้ประชาขนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง”รักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.