ซี เค ชูส์ น้ำใจงาม ทุ่มงบกว่า 2 ลบ. มอบรถพยาบาลรุ่นใหม่ป้ายแดง ให้กับ รพ.บ้านไผ่ และ ทต.พระลับ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ “สุเมธ” ระบุขอทำบุญด้วยรถพยาบาลทุกปี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และถึงมือแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

114

เมื่อเวลา 13.00น.วันที่ 7 ต.ค.2566 ที่ บริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ รักษาการปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น และ ผอ.รพ.บ้านไผ่,นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายก ทต.พระลับ ร่วมรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินแบบรถกระบะ ประจำปี 2566 จากนายสุเมธ กองพัฒนากูร ประธานกรรมการบริหาร บ.ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย)จำกัด,พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น กรรมการข้าราชการรัฐสภา นายวิเชียร แสงเจริญถาวร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น ซึ่ง บ.ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อวงเงินรวมกว่า 2 ล้านบาท สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินแบบรถกระบะรุ่นใหม่ที่ทันสมัย มอบให้กับ รพ.บ้านไผ่ และ ทต.พระลับ จ.ขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทฯผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน,หอการค้า,สภาอุตสาหกรรม,กลุ่มเพื่อนอัสสัมชัญ,กลุ่มเพื่อนจักรยานราชาวดี,รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์และชาว จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

นายสุเมธ กองพัฒนากูร ประธานกรรมการบริหาร บ.ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รถพยาบาล ที่ทำการส่งมอบให้กับ รพ.บ้านไผ่ และ ทต.พระลับ ประจำปี 2566 นี้ เป็นรถคันที่ 4 และ 5 ตามลำดับ เนื่องจากที่ผ่านมา ได้มีการมอบให้กับ รพ.ศิริราช,รพ.บ้านฝาง และ สปป.ลาว ตามแผนงานเพื่อชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ และคณะผู้บริหารได้กำหนดแผนงานไว้ และจะทำต่อเนื่องทุกปี โดยมีคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆที่เสนอขอรับการสนับสนุน เนื่องจากรถพยาบาล แบบรถกระบะด้วยอุปกรณ์ล่าสุดที่ทันสมัย คันละกว่า 1 ล้านบาท เพราะรถพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รพ.หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบ ก็จะสามารถออกให้บริการและช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ส่งถึงมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

ขณะที่ นพ.อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น และ ผอ.บ้านไผ่ กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมทั้งประเทศกำลังก้าวสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ และที่บ้านไผ่ จากสถิติข้อมูลพบว่ามากถึงร้อยละ 20 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของจังหวัดอยู่ในพื้นที่ดังนั้นรถพยาบาลคันใหม่ล่าสุด ที่ปนะกอบด้วยอุปกรณ์ตามระบบการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ครบถ้วนนี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับคณะทำงานและบุคลากรทางการแพทย์ได้ลงพื้นที่และให้บริการได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น เนืองจากในชุมชนบางแห่งรถพยาบาลแบบรถตู้เข้าไม่สะดวก รถคันนี้จะคล่องตัวและให้บริการในเขตความรับผิดชอบของ รพ.บ้านไผ่ ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

ด้านนายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายก ทต.พระลับ กล่าวว่า รถพยาบาลฉุกเฉินแบบกระบะ ที่ได้รับคันนี้ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบถ้วนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และหลายอย่างเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่บรรจุไว้ตามมาตรฐานของคุรุภัณฑ์ โดยเฉพาะเครื่องกระตุ้นหัวใจฉุกเฉินแบบพกพา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่จะช่วยชีวิตได้อย่างทันที ซึ่ง ต.พระลับ แต่ละปีจะออกให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ปีละกว่า 300 ครั้ง โดยมีรถพยาบาลคันเดิมเพียง 1 คัน และหากมีเหตุพร้อมกันก็ต้องรอลำดับและประสานพื้นที่ใกล้เคียงมาให้การช่วยเหลือ ดังนั้นรถพยาบาลที่ได้รับจะเสริมศักยภาพให้กับทีมกู้ชีพ กู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉิน ในการให้บริการชาว ต.พระลับ ตลอดทั้ง 24 ชม.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัวและนำผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บส่งถึงทีมแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.