ชลประทานขอนแก่นแนะดูระดับน้ำชีผ่านเว็ปไซต์ เตือน ช่วง 2-3 วันนี้ระดับน้ำหนุนล้นตลิ่ง เอ่อล้นท่วมถนนจุดท่วมซ้ำซากตามเส้นทางน้ำ ขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 3 ล้าน ลบ.ม. พรุ่งนี้ ย้ำชัดไม่มีผลกระทบกับการระบายที่เพิ่มขึ้น

66

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 7 ต.ค. 2566 นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนสำลี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานน้ำใน จ.ขอนแก่นล่าสุดน้ำ ในเขื่อนอุบลรัตน์ มีความจุอยู่ที่ 80.56% มีการระบายน้ำออกวันละ 0.8 ล้าน ลบ.ม. และจะมีการเพิ่มการระบายน้ำในวันที่ 8 ต.ค. เป็น 10 ล้าน ลบ.เมตร ซึ่งมวลน้ำที่ระบายเพิ่ม จะไม่กระทบต่อพื้นที่การเกษตรแต่อย่างใด และมวลน้ำที่ระบายเพิ่ม จะเดินทางตามลำน้ำธรรมชาติไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี ในระยะเวลา 25 วัน พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำให้ประชาชนสามารถติดตามระดับน้ำจากสถานีวัดระดับต่างๆของน้ำชี ตั้งแต่ จ.ชัยภูมิ มาตามเส้นทางสู่ เขื่อนชนบท และไปยังเขื่อนมหาสารคาม ก่อนจะไปตามเส้นทางเพื่อไหลลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ที่เวปไซค์ http://rio6.rid.go.th/water/beeX/map.html ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เองตลอด 24 ชม.

“เมื่อมีการระบายน้ำเพิ่ม อาจจะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อย จึงจำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนถึงการระบายน้ำ และสถานการณ์น้ำ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ แม้ไม่มีฝน แต่ยังมีปริมาณน้ำไหลเข้ามา ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี และพื้นที่อำเภอเมือง แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง เพราะในพื้นที่อำเภอเมืองนั้น แก่งน้ำต้อน ดอนช้าง มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรไปมา ในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งหมด14 แห่ง มี 8 แห่งที่มีน้ำล้น ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่แก่งละว้าและหนองกองแก้ว ให้ระมัดระวัง ส่วนเกษตรกรก็แนะนำให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และขอให้ฟังการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ เพราะเมื่อมีผลกระทบก็จะเสียหายน้อย”

นายณัฐพิสิษฐ์ กล่าวต่ออีกว่า จังหวัด ได้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยผลสรุปการประชุมมติที่ประชุมให้เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับแผนการระบายจากน้ำ จากปัจจุบันวันละ 0.8 ล้าน ลบ.ม. เป็น 3 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป และหากเขื่อนอุบลรัตน์ จะปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มมากกว่าวันละ 3 ล้าน ลบ.ม. ให้นำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งและขอให้นายอำเภอทุกอำเภอ ได้ประชาสัมพันธ์มติดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน โดยขณะนี้น้ำมีปริมาณมาก การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดขอนแก่น ก็ยังต้องคำนึงถึงน้ำจากต้นน้ำ ที่มาจากชัยภูมิที่มีไหล เข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง และส่วนท้ายน้ำ ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีปริมาณน้ำจำนวนมาก

“การบริหารจัดการน้ำของขอนแก่นเอง ก็มีความจำเป็นที่ต้องระบายน้ำเพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ และเก็บกักน้ำไว้ใช่ในฤดูแล้ง โดยมีการปรับการระบายน้ำจากวันละ 800,000 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 3 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน สำหรับสถานการณ์น้ำ ในเขื่อนอุบลรัตน์นั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนน้ำในลำน้ำชีนั้นยังต้องเฝ้าระวังทุกวัน เพราะเป็นมวลน้ำที่มาจากจังหวัดชัยภูมิ ส่วนปริมาณน้ำในลำน้ำพอง ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดี ในส่วนน้ำในลำน้ำเชิญนั้นขณะนี้ สูงกว่าตลิ่ง 15 ซม.และมีแนวโน้มลดลง จึงทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวดีขึ้นตามลำดับ และยืนยันว่าปริมาณน้ำ 3 ล้าน ลบ.ม.ที่จะระบายในวันพรุ่งนี้นั้นจะเพิ่มจากเดิมไม่มากจึงไม่มีผลกระทบตามมาอย่างแน่นอน”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.