การเสวนาจากตุลา 19 ถึง สิงหา 63 การต่อสู้ของภาคประชาชนที่ไม่มีวันสิ้นสุด

91

ค่ำวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมาที่ตึกฮอมจ๊อยซ์ อาร์ตสเปชเชียงราย ชุมชนสันป่าหนาด ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ทางสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มฮอมจ๊อยซ์ ศิลปิน Artistic ในพื้นที่ จ.เชียงราย นำโดยนายชินดนัย ปวนคำ ได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “จากตุลา 19 ถึง สิงหา 63 การต่อสู้ของภาคประชาชนที่ไม่มีวันสิ้นสุด?” โดยมี อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นายสราวุทธิ์ กุลมธุรพจน์ แกนนำกลุ่มราษฎรเชียงราย นายสราวุฒิ หอมสมบัติ นักกิจกรรมทางสังคมและทีมงานพรรคก้าวไกล จ.เชียงราย และนายอภิชิต ศิริชัย นักวิชาการอิสระ และอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคไทยสร้างไทย

โดยการเสวนามีเนื้อหารกล่าวถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนตั้งแต่เดือน ต.ค.2519-ส.ค.2563 ว่ามีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับผู้ใช้แรงงาน ประชาชนคนระดับรากหญ้า นิสิตนักศึกษา จนถึงชนชั้นกลาง โดยการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงสมัยล้วนทำให้เกิดกระบวนการทางการเมืองของประเทศไทย โดยทำให้มีการปรับตัวทางด้านแนวคิดของประชาชนคน ที่มีความเข้าใจทางการเมืองโดยเฉพาะความต้องการประชาธิปไตยอันเกิดจากความคิดที่แหลมคมมากขึ้น โดยสังเกตได้จากการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่าที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ แม้ว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐบาลอาจไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ และทำให้หลายคนหมดพลังที่จะสนใจและออกมาต่อสู้ทางการเมืองอีก แต่วงเสวนาก็ยังเชื่อว่าแนวคิดทางการเมืองของคนทั่วไปได้มีการพัฒนาขึ้นไปมากและจะช่วยกันสอดส่องพรรคการเมืองที่ตนเองเลือกเข้าไปให้ปฏิบัติตามหลักการและสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.