สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.แพร่ ร่วมชมรมนักปั่นเพื่อชีวิต มอบรถจักรยานให้นักเรียน ถิ่นกันดาร

48

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566  ที่ผ่านมา  ชมรมนักปั่นเพื่อชีวิตนำโดยนายสุชาติ มั่นสุ่ม ร่วมกับนางนันทรัตน์ พิเศษไพรฑูรย์ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ดร.วัฒนสิริรัชต์ กันตญาณมุนี ทีมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ เทวสถานพระพิฆเนศสำนักเทพจันทรคุปต์  บ้านหัวทุ่ง  ตำบลสวนเขื่อน  อำเภอเมืองแพร่  จ.แพร่มอบรถจักรยานจำนวน 18 คันให้กับทางโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)  อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สังกัด สพป.พระนครศรี อยุธยาเขต 2 โดยมอบให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดกันเป็นประจำทุกปี


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.