วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่​ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ปีที่ 6 ติดต่อกัน

39

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มอบหมายให้ นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางปราณี ต่อมดวงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รับรางวัลรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ปีที่ 6 ติดต่อกัน จากนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาทั่วประเทศพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.